Plan i program

Plan i program vaspitanja i obrazovanja dece u našem vrtiću autorsko je delo osnivača i tima vaspitača i saradnika vrtića. Odobren je i praćen od strane Ministarstva Prosvete.

Naš prvenstveni cilj je da kod deteta razvijemo samostalnost, i to u svakodnevnom funkcionisanju, biranju igara i aktivnosti, a naročito u učenju, sticanju znanja i formiranju stavova.

To se postiže kroz niz radionica u kojima su deca podsticana na samostalno osmišljavanje i razvijanje teme, kao i samostalno donošenje zaključaka. Svaki originalan odgovor je tačan odgovor! Dakle, deca su ravnopravni učesnici i kreatori celokupnog procesa učenja. Insistiramo na stvaralaštvu, kreativnosti, eksperimentisanju, kao načinima na koje se dolazi do saznanja.

Radionice su:

 • matematilište (razvoj matematičko-logičkog mišljenja),
 • pričalište (razvoj jezika i govora),
 • učilište (upoznavanje sa prirodom i okolinom),
 • mini-geografija (od naše ulice, grada, zemlje, kontinenta, planete do vasione),
 • mini-istorija (od detinjstva naših roditelja, baka, deka do drevnih civilizacija),
 • vežbalište (razvoj fine i krupne motorike),
 • lepi maniri (učimo da volimo i poštujemo i sebe i druge, da se bolje razumemo, da se ne ugrožavamo, a da znamo da se čuvamo),
 • engleski po Oxford metodi,
 • muzičko,
 • tekvondo.

Napredovanje se prati i evaluira, a roditelji tri puta u toku radne godine dobijaju Razvojne liste sa predlozima i strategijama za dalje vaspitno-obrazovne akcije.

Mesečno se organizuju izleti i gostovanja pozorišnih trupa.

Pripremni predškolski program

Kao verifikovana Predškolska ustanova, realizujemo Pripremni predškolski program i izdajemo Uverenja, koja su neophodna za upis u školu.

Statutom naše Predškolske ustanove predvidjeno je da Pripremni program traje 9 meseci, što je formalni kriterijum. Suština je da priprema za školu počinje od prvog dana u vrtiću.


Dete je spremno za školu kada je:

 • svesno svojih mogućnosti,
 • sigurno je u sebe, svoje znanje i mišljenje,
 • ima razvijenu grafomotoriku i glasovnu stranu govora,
 • prepoznaje, primenjuje i eksperimentiše sa usvojenim znanjima i samostalno zaključuje.

Realizacija Pripremnog programa se odvija:

 • u vrtiću – po predviđenom Programu rada, uz odgovarajuće Radne sveske,
 • kod kuće – kroz izradu domaćih zadataka, preuzimanje odgovornosti za sitna kućna zaduženja, proširivanje samostalnosti,
 • u školi – organizovanje poseta školama u okruženju, upoznavanje sa školskom atmosferom.