Zašto dete treba upisati u vrtić?

Dobro organizovan i osmišljen vrtić je inspirativna sredina za učenje, razvoj i napredovanje svakog deteta. Vešto uklopljena grupa vršnjaka i mudar vaspitač čine okruženje koje detetu omogućava da na spontan i prirodan način otkrije i razvija svoje potencijale, i to na svoj način i u sopstvenom tempu.

Rana iskustva imaju presudan uticaj na formiranje dečjih navika i odnosa prema učenju, formiranju stavova, na njihov odnos prema drugima, kao i na njihovo buduće uklapanje u društvo. Uloga nas odraslih, vaspitača i roditelja, ljudi koji se brinu o detetu, je da organizujemo stimulativno okruženje za dečju igru, da ohrabrujemo samostalno istraživanje, eksperimentisanje, zaključivanje, kreiranje... U stvaralačkoj i podsticajnoj atmosferi učenje kroz igru predstavlja zadovoljstvo samostalnog otkrivanja i zaključivanja.

U vrtiću dete ima priliku da uvežbava i isprobava svoje veštine, znanja, sposobnosti i da svoje saznajne, psihološke i socijalizacijske faze prolazi na adekvatan način.

Zašto baš Čili Vili?

  • Stručni tim od osnivanja radi u skoro nepromenjenom sastavu.
  • Sveobuhvatan vaspitno obrazovni rad.
  • Podrška porodici koja se ne završava sa polaskom u školu.
  • SVETIONIK - radionice za lični rast i razvoj roditelja .
  • VESELI PETAK - podrška razvoju samostalnosti kod dece.
  • ZAVRŠNE PREDSTAVE - trenutak kada delimo zajednički ponos i radost što su to baš naša deca.

Svetionik

Podrška ličnom rastu i razvoju u ulozi roditelja, ali i u ostalim ulogama koje pripadaju savremenim roditeljima

Grupni i/ili individualni rad

Primena Geštalt psihoterapijskog modela

Razumevanje, podrška, strpljenje nasuprot deljenja saveta